საკრებულოს შუალედური არჩევნები
2015 წლის 31 მაისი
წინასწარი მონაცემები
მაჟორიტარები